گروه کارخانجات چینی ایران
نام مدیر عامل : آقای رضی زاده
شرح فعالیت :
تولید کاشی دیواری و سرامیک کف ، کاشی حاشیه و پخت سوم (تابلو)
سوابق یا تاریخچه :
ارزش صادرات محصولات یا خدمات :
قابلیت و توانمندیها :
نوآوری :
اشتغالزایی :
عضویت در انجمن ها و تشکلهای داخلی و خارجی :
استانداردها،گواهینامه ها و جوایزهای بین المللی :
طرحهای آتی :
آدرس و تلفن :
تهران - کیلومتر 12 جاده مخصوص ، روبروی ایران خودرو
تلفن 44905001-5
آدرس سایت :
آدرس ایمیل :