شرکت ملی صنایع مس ایران
نام مدیر عامل : آقاي دكتر اردشير سعد محمدي
شرح فعالیت :
در قانون تاسيس اين شركت كليه فعاليتهاي معادن مس كشور اعم از اكتشافات، بهره برداري، توليد محصولات پرعيار سنگ مس، ذوب، پالايش و صنايع جنبي و توليد محصولات فرعي مس و همچنين توزيع، فروش داخلي و صادرات مس از اهم وظايف قانوني شركت ملي صنايع مس ايران مي باشد. توليدات و مجتمع هاي فعال شركت ملي صنايع مس ايران توليدات اين شركت شامل كنسانتره مس، كنسانتره موليبدن، مس آندي، مس تصفيه شده (مس كاتدي)، مفتول 8 ميليمتري، بيلت، اسلب و اسيد سولفوريك مي باشد. شايان ذكر است كه محصولات نهايي شركت يعني مس كاتدي، مفتول، اسلب و بيلت بر اساس استانداردهاي زير توليد و عرضه مي شوند. مس كاتدي: استاندارد ASTM B115 مفتول: استاندارد ASTM B49 اسلب و بيلت: استاندارد ASTM B5 شركت ملي صنايع مس ايران تنها شركت فعال در زمينه توليد مس در كشور مي باشد. در حال حاضر مجتمع هاي تحت پوشش شركت ملي صنايع مس ايران عبارتند از : مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس شهربابك، مجتمع مس سونگون.
سوابق یا تاریخچه :
در سالهاي 1276 تا 1285 هجري شمسي يك كارشناس آلماني به نام (A.F.Stahl) ، در جريان احداث خط تلگراف منطقه سيرجان به رفسنجان، از سرچشمه ميگذرد. او در يادداشتهاي خود اشاراتي به وجود معدن مس سرچشمه ميكند. بعدها در سالهاي 1319 تا 1321 (George Ladam) نيز وجود معدن مس سرچشمه را در گزارشهاي خود تائيد ميكند. در سال 1328، معدن مس سرچشمه بعنوان موراسبان ثبت مي شود. در سال 1346 ، برادران رضايي با مشاركت شركت انگليسي سلكشن تراست، شركت سهامي صنايع مس كرمان (K.C.I) را تاسيس مي كنند. در آذر 1350 شوراي اقتصاد وقت، معدن مس سرچشمه را ملي اعلام كرده و دولت، سهام رضايي ها و سلكشن تراست را خريداري مي نمايد. در اسفند 1350 قانون تشكيل شركت سهامي معادن مس سرچشمه تصويب ميگردد و سپس، موافقتنامه اصولي در اسفند 1350 و قرارداد در تير 1351، فيمابين شركت سهامي معادن مس سرچشمه و آناكاندا منعقد مي گردد. موافقت نامه نهايي مهر 1351 اولين قدم در راه ورود آمريكا به عرصه مس ايران است. در 13 تير 1352 پارسونز جوردن بعنوان پيمانكار ساخت كارخانجات مجتمع مس سرچشمه شروع بفعاليت مي كند. در تير ماه 1355 قانون تاسيس شركت ملي صنايع مس ايران تصويب مي شود و شركت سهامي معادن مس سرچشمه به شركت ملي صنايع مس ايران تغيير نام مي دهد. عمليات اجـرائي ساخت و نصب تجهيزات در سرچشمه در سال 1352 شروع و تا پائيز 1357 بيش از 95% از عمليات اجرائي نصب دستگاهها به اتمام رسيد. مابقي اقدامات و راه اندازي مجموعه پس از پيروزي انقلاب انجام گرديد. در مجموع صنعت مس ايران را مي توان به چهار دهه تقسيم نمود. در دهه اول، طراحي و اجراي پروژه توسط شركت و پيمانكاران خارجي و داخلي انجام شد و حاصل آن احداث مجتمع مس سرچشمه كه از افتخارات صنعت و معدن اين كشور مي باشد. دهه دوم شامل راه اندازي واحدها و حفظ توليد و نگهداري صنعت مي باشد كه در شرايط ناشي از جنگ تحميلي و مشكلات مربوطه صورت گرفت و بدين ترتيب برگ زرين ديگري از تقويم صنعت و معدن ايران را تشكيل مي دهد. دهه سوم، دهه به ظرفيت رساندن خط توليد و مطالعات توسعه صنعت مس و اجراي فاز اول پروژه هاي توسعه اي بوده است كه به حول و قوه الهي و با وجود همه مشكلات مخصوصا تحريمها، در زمان و با كيفيت مطلوب انجام گرديد. اهم پروژه هاي این فاز به شرح ذیل آمده است. •احداث کارخانه لیچینگ سرچشمه •احداث کارخانه اکسیژن سرچشمه و اكسي فيول نمودن كوره هاي ريورب •فاز یک توسعه تغلیظ سرچشمه •فاز اول طرح جامع برق (تامين برق پروژه هاي فاز اول توسعه) •احداث کارخانه اسید سولفوریک سرچشمه •تجهيز معدن و احداث كارخانه تغلیظ میدوک •احداث کارخانه ذوب خاتون آباد •تجهيز معدن و احداث كارخانه تغلیظ سونگون •توسعه پالايشگاه سرچشمه •فاز اول طرح جامع آب (تامين آب پروژههاي فاز اول توسعه) •طرح گازرساني دهه چهارم، دوره تعالي سازمان و توسعه بازار هدف، افزايش بهره وري و مطالعه و اجراي فاز دوم طرحهاي توسعه شركت مي باشد كه هم اكنون در حال انجام است و بحمدا... از سرعت خوبي نيز برخوردار است.
ارزش صادرات محصولات یا خدمات :
ميزان صادرات شركت ملي صنايع مس ايران در سال 1389به لحاظ حجمي، 339 هزار تن بوده است.
قابلیت و توانمندیها :
نوآوری :
بومي سازي قطعات و تجهيزات مورد نياز از جمله اهداف اين شركت مي باشد. كه در اين زمينه مي توان موارد زير را برشمرد: •خلق و ايجاد دانش فني براي كارخانجات جديد نظير كارخانه هاي تغليظ كه شركت بنا دارد كارخانه اي با ظرفيت حدود 150-120 هزار تن كنسانتره به صورت كاملاً بومي از دانش فني تا ساخت و نصب توسط كارشناسان و متخصصان ايراني طراحي و ساخته شود. •با توجه به مصرف بالاي مواد شيميايي در كارخانجات تغليظ مجتمعهاي تحت پوشش شركت، توليد و يا تحصيل دانش فني ساخت و تهيه مواد شيميايي هدف ديگر اين شركت در بحث بومي سازي مي باشد. در اين خصوص با دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، مركز تحقيقات و پژوهش وزارت صنايع و معادن و بسياري از شركتهاي داخلي مذاكره در حال انجام مي باشد. •متوسط ساخت داخل قطعات در 5 سال اخير حدود 1100 قطعه بوده كه هدف گذاري شده در سالهاي آتي به كليه قطعات و تجهيزات مصرفي برسد.
اشتغالزایی :
كل نيروي انساني شركت در قالب رسمي و قراردادي تا پايان آبان ماه 1390، 4857 نفر مي باشد. همچنين ميزان اشتغالزايي در دوران بهره برداري از طرحهاي توسعه شركت ملي صنايع مس ايران به صورت مستقيم و غير مستقيم به ترتيب 4166 و 29000 نفر خواهد بود.
عضویت در انجمن ها و تشکلهای داخلی و خارجی :
اين شركت در موسساتي نظير CRU و Metal Bulletin عضويت دارد. شايان ذكر است كه اين شركت درصدد عضويت در موسسه بين المللي ICSG نيز مي باشد بگونه اي كه لايحه حضور اين شركت در گروه ICSG در مجلس شوراي اسلامي و با تائيد شوراي نگهبان به تصويب رسيده است.
استانداردها،گواهینامه ها و جوایزهای بین المللی :
سيستمهاي استقراريافته در شركت ملي صنايع مس ايران كه گواهينامه(Certificate)كليه آنها دريافت شده عبارتند از: دريافت گواهينامه سيستم مديريت توسط مجتمع مس سرچشمه بر اساس استاندارد ISO 9001:2008 ، دريافت گواهينامه توسط امور آموزش مجتمع مس سرچشمه بر اساس استاندارد ISO 10015:1999 ، دريافت گواهينامه زيست محيطي توسط مجتمع مس ميدوك بر اساس استاندارد ISO 14001:2004 ، دريافت گواهينامه در آزمايشگاه هاي مجتمع مس سرچشمه و كارخانه ذوب مس خاتون آباد بر اساس استانداردهاي ISO/IEC 172025:2005 ، دريافت گواهينامه توسط آزمايشگاه مجتمع مس سرچشمه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 ، دريافت گواهينامه توسط امور ايمني، بهداشت و سلامت شغلي بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007 ، دريافت گواهينامه توسط امور ايمني، بهداشت و سلامت شغلي در ميدوك بر اساس استاندارهاي OHSAS 18001:1999
طرحهای آتی :
توسعه و افزايش توليد از استراتژيهاي بنيادي يك بنگاه اقتصادي است. استراتژي توسعه شركت ملي صنايع مس ايران بر دو اصل "پتانسيلهاي معدني" و "وضعيت بازار" استوار است. مطالعه بازار داخل و خارج خاستگاه هدف گذاري توليد 700 هزار تن مس پالايش شده در سال 1394 (فاز دوم توسعه) مي باشد اما اين امر به تنهايي شرط لازم است و كافي نيست. داشتن پتانسيل قوي معدني زوج مكمل و در واقع شرط كافي تحقق هدف تعيين شده مي باشد. در اين راستا و پس از تجربه موفقيت آميز فاز اول توسعه، شركت مس با بررسي توانمنديها و نقاط قوت خود و ارزيابي فرصتهاي ممكن با هدف تامين نياز آتي بازار داخل، توسعه بازار هدف در سطح دنيا، افزايش سود و حضور در جمع بازيگران اصلي عرصه توليد، نقشه راه توسعه را تدوين نمود. اين نقشه با دو راهبرد اصلي زير تنظيم و تدوين گرديد. •اكتشافات وتوسعه ذخائر معدني •توسعه ظرفيتهاي توليد در مجموع برنامه هاي توسعه در بخشهاي مختلف توليد از قبيل معدن، تغليظ، ذوب، پالايشگاه و طرح هيدرومتالورژي (استحصال مس از كانسنگهاي اكسيدي و سولفيدي كم عيار با استفاده از تكنولوژيهاي مختلف انحلال) و همچنين طرحهاي زيربنائي مشتمل بر طرحهاي اكتشافي (جهت شناسايي معدن جديد در سه فـاز اكتشافات مقدماتي، نيمهتفصيلي و تفصيلي كه در مناطق اميد بخش كشور به شكل گسترده در دست اجراست)، طرح جامع آب، طرح جامع برق و احداث نيروگاه سيكل تركيبي نيز برنامه ريزي و اجرا خواهند شد.
آدرس و تلفن :
تهران -خيابان خالد اسلامبولي(وزراء) خيابان يازدهم،پلاك 22 كد پستي 1513744513 تلفن: 7-8711101صندوق پستي: 8198- 15875 فاكس: 8717965-8713471 ، مجتمع مس سرچشمه :كرمان_ رفسنجان _ مجتمع مس سرچشمه_ کدپستي 7731663153 شماره تلفن :03922882000شماره فاكس : 03922885323 ، مجتمع مس شهربابك : كرمان – 42 كيلومتري شمال شرق شهر بابك و 132 كيلومتري شمال غرب معدن مس سرچشمه،شماره تلفن : 03922887207 شماره فاكس : 03922887202 ،مجتمع مس سونگون : تبريز – شهرستان ورزقان - معدن سونگون،شماره تلفن :04262228972- 04273243634 شماره فاكس :04262228971
آدرس سایت :
www.nicico.com
آدرس ایمیل :
office@nicico.com